Athlisi Blog

all about WELLNESS

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 27, 28 και 29 Ιανουαρίου 2012


Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Π.Ε.Π.Φ.Α) διοργανώνει την 27, 28 και 29 Ιανουαρίου 2012 το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Λάρισα, με κεντρικό θέμα:
«Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

Το Συνέδριο περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις, Στρογγυλές Τράπεζες, προφορικές επιστημονικές ανακοινώσεις, poster, ολοκληρωμένες (full paper) και εξειδικευμένα σεμινάρια.
Οι θεματικές ενότητες και τα εξειδικευμένα σεμινάρια του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου

Η φυσική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Προτάσεις για τη δημιουργία του πρότυπου αθλητικού σχολείου
Σχολικά πρωταθλήματα
Η μετεξέλιξη των Γραφείων Φυσικής Αγωγής
Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.
Αθλητικές Ομοσπονδίες: η καρδιά του Ελληνικού Αθλητισμού. Προτάσεις για τη λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Θέματα μαζικής άθλησης, ιδιωτικών και δημόσιων γυμναστηρίων
Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Σεμινάριο αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων και περιδέσεις

Επιστημονικές ανακοινώσεις – προφορικές και αναρτημένες – ολοκληρωμένες εργασίες
Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης:
Προπονησιολογία, κινητική μάθηση, κινησιοθεραπεία, αθλητιατρική, αθλητική ψυχολογία, βιοκινητική – βιομηχανική, αθλητική κοινωνιολογία, αθλητικό δίκαιο, ειδική αγωγή, εργοφυσιολογία, ιστορία φυσικής αγωγής, αθλητισμός για όλους, φιλοσοφία του αθλητισμού, οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, άθληση και αναψυχή, βιοχημεία της άσκησης, αθλητισμός και διατροφή, διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής, ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, χορός και λαογραφία, νέες τεχνολογίες στον αθλητισμό, φυσικοθεραπεία, ντόπινγκ, στατιστική, φυσιολογία, εργομετρία, μετρήσεις και αξιολόγηση, αεροβική και θέματα που αφορούν τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση και το σχολικό αθλητισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΠΦΑ.
• Οικονομική επιβάρυνση υπάρχει μόνο για κάποια εξειδικευμένα σεμινάρια
• Στις παρουσιάσεις των επιστημονικών εργασιών επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους συνέδρους.
• Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση με τους συνέδρους.
• Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακά, μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Π.Ε.Π.Φ.Α., τηλ. 210-3221104. (Ώρες λειτουργίας των γραφείων 10π.μ έως 17:00.). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Π.Ε.Π.Φ.Α. μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Π.Ε.Π.Φ.Α. για να μάθουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους. Πέρα από την εγγραφή στο συνέδριο, η εγγραφή στην Π.Ε.Π.Φ.Α. και η ταμειακή τακτοποίηση μπορούν να γίνουν και στο χώρο του διεξαγωγής του Συνεδρίου ( στη γραμματεία ) από την Παρασκευή 27-01-2012 το πρωί έως τη λήξη του Συνεδρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Για ερωτήσεις ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους καλούνται να αποστείλουν τις περιλήψεις ή τις ολοκληρωμένες εργασίες τους, στη γραμματεία του Συνεδρίου το αργότερο μέχρι την Κυριακή 15 – 01 – 2012 μαζί με το δελτίο συμμετοχής και αφού έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό εγγραφής.
Οι συγγραφείς, εφόσον οι εργασίες τους γίνουν δεκτές από την επιστημονική επιτροπή, θα ειδοποιηθούν για την ημέρα και ώρα παρουσίασής τους.
Η παρουσίαση των εργασιών από τους συγγραφείς είναι υποχρεωτική για να λάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση από τον διοργανωτή.
Οι συγγραφείς παρακαλούνται να διευκρινίσουν τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους.
Όλες οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τεύχος που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του Συνεδρίου στους συμμετέχοντες.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: synedrio14@pepfa.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Π.Ε.Π.Φ.Α, Λ. Κηφισίας 37, 15123, Μαρούσι, Κτίριο Γ, Ο.Α.Κ.Α και να συνοδεύονται απαραίτητα με CD. Εργασίες που θα αποσταλούν με FAX δεν θα γίνουν δεκτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 16 – 01 – 2012

1. Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε πρόγραμμα WORD, με γραμματοσειρά Arial Greek, 10pt και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις όταν πρόκειται για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
2. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα ονόματα των συγγραφέων καθώς επίσης το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και του οποίου το όνομα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.
3. Όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, του ιδρύματος και της πόλης να αναγράφονται με πεζά γράμματα.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων της εργασίας.
5. Προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιστημονική Επιτροπή για την εκτίμηση της εργασίας σας, χρειάζεται να είναι δομημένη με τον ακόλουθο τρόπο:
• Εισαγωγή
• Σκοπός της εργασίας, λέξεις κλειδιά
• Υλικό – Αποτελέσματα
• Συμπέρασμα ( η λέξη συμπέρασμα να είναι υπογραμμισμένη )
6. Στείλτε το πρωτότυπο με πλήρη στοιχεία και ένα επιπλέον αντίγραφο στο οποίο πρέπει να φαίνεται μόνο ο τίτλος και το κείμενο της εργασίας χωρίς ονόματα και διευθύνσεις.
7. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και η παρουσίαση θα γίνεται μόνο με Η/Υ.
8. Η χρονική διάρκεια παρουσίασης των ολοκληρωμένων εργασιών θα είναι 20 λεπτά και η παρουσίαση θα γίνεται με Η/Υ.
9. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 135Χ115 cm και η παρουσίασή τους δεν θα ξεπερνά τα 5 λεπτά.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Παρακολούθηση των εργασιών όλου του Συνεδρίου.
• Δίπλωμα συμμετοχής στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
• Ντοσιέ με μπλοκ σημειώσεων και στυλό.
• Βιβλίο περιλήψεων των προφορικών ανακοινώσεων και poster.
• Το γενικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.
•Κάρτα εισόδου.
• Συμμετοχή στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου.
• Δώρα από τους χορηγούς του Συνεδρίου.
http://www.pepfa.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιανουαρίου 2012
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε όλες τις νέες αναρτήσεις μας στο email σας! Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας, μπαίνοντας στα email σας!
Γράψτε το email σας:

Μαζί με 17 ακόμα followers
Αρέσει σε %d bloggers: